Mēs izmantojam sīkdatnes (cookies), lai nodrošinātu optimālu lietošanas pieredzi un tīmekļa vietnes funkcionalitāti.
Apstiprinot sīkdatņu lietošanu, jūs paziņojat, ka piekrītat izmantot sīkdatnes saskaņā ar mūsu Privātuma politika
Pārvaldīt

Mēs esam gatavi nodrošināt drošu iepirkšanās vidi ilgtermiņā

26.03.2021

Neskatoties uz tirgotāju gatavību nodrošināt epidemioloģiskajām prasībām atbilstošu, drošu iepirkšanās vidi, tirdzniecības centriem joprojām ir liegts atsākt darbu. Rezultātā vairumam veikalu un pakalpojumu sniedzēju liegts strādāt jau vairākus mēnešus un to darbinieki atrodas piespiedu dīkstāvē. Taču tirdzniecības centrs “Spice” un nomnieki turpina rīkoties atbildīgi, spert soļus drošas tirdzniecības vides nodrošināšanā un atkārtoti apliecina savu gatavību pielāgoties mainīgajiem tirdzniecības ierobežojumiem un noteikumiem ne tikai šobrīd, bet arī ilgtermiņā – ievērojot jau iepriekš noteiktos un ieviestos ierobežojumus, kā arī adaptējot vidi vēl vairāk, kas ļautu droši darbu atsākt visiem tirgotājiem. 

Stingri kontrolēts apmeklētāju skaits

Ierobežojumi tirdzniecībā ieviesti galvenokārt tādēļ, lai mazinātu cilvēku skaita pulcēšanos, kas varētu izraisīt slimības izplatību. T/c “Spice” sper visus nepieciešamos soļus, lai kontrolētu cilvēku skaitu. Lai strādātu droši, pieļautais maksimālais apmeklētāju skaits tirdzniecības centrā un katrā veikalā atsevišķi ir precīzi aprēķināts – vienam apmeklētājam nodrošinot vismaz 25mno publiski pieejamo telpu platības. Apmeklētāju plūsmu regulē un kontrolē tirdzniecības centra apsardze, kā arī tiek izmantotas virs ieejām uzstādītās kameras, kuras veic cilvēku skaitīšanu. Informācija par maksimāli pieļaujamo cilvēku skaitu tirdzniecības centrā, tai skaitā svešvalodās, ir izvietota apmeklētājiem redzamā vietā pie ieejām.

Individuālo aizsardzības līdzekļu lietošana

Tirdzniecības centrs kontrolē, ka visi apmeklētāji un darbinieki lieto mutes un deguna aizsegus. Pie ieejām strādā apsardze, kas pēc nepieciešamības nodrošina sejas maskas un aicina apmeklētājus pirms ienākšanas tirdzniecības centrā dezinficēt rokas. Papildus apsardze patrulē pa tirdzniecības centru, darbojās videonovērošana, ar kuru tiek fiksētas personas, kuras neievēro MK noteiktās prasībās par sejas maskas lietošanu, vai gadījumi, kad sejas maska tiek lietota nepareizi – fiksējot šādus gadījumus, klients netiek apkalpots un tiek norīkots tuvākais apsardzes darbinieks, lai veiktu klienta informēšanu. Gadījumā ja klients atsakās ievērot noteiktās prasības, klientam tiek lūgts pamest tirdzniecības centru. Veidojoties konflikta situācijām, Spice tās risina ar Valsts policijas palīdzību.

Papildus jau spēkā esošajiem pasākumiem, ja nepieciešams, t/c “Spice” ir gatava nodrošināt, ka ieeja tirdzniecības centrā ir atļauta tikai lietojot medicīniskās sejas maskas vai respiratorus FPP-2, FPP-3. Vajadzības gadījumā tirdzniecības centrs ir gatavs ievest darbinieku epidemioloģisko protokolu, kas paredzētu obligātu medicīnisko sejas masku vai respiratoru lietošanu, temperatūras mērīšanu pirms darba dienas uzsākšanās un Covid-19 eksprestestu veikšanu reizi nedēļā.

Gaisa kvalitāte un tīras telpas

Nozīmīgs aspekts drošas tirdzniecības vides nodrošināšanā ir gaisa kvalitāte un tīras telpas. Svaiga gaisa un CO2 apmaiņu Spicē nodrošina mehāniskās ventilācijas sistēmas. Savukārt iestājoties siltākiem laikapstākļiem, atsevišķas tirdzniecības centra durvis plānots turēt atvērtas, lai mazinātu drūzmēšanos un nodrošinātu papildus svaigā gaisa ieplūšanu.

Spices telpas tiek regulāri uzkoptas un dezinficētas. Pie ieejām un centrā ir dezinfekcijas stendi. Liftos izvietotas speciālas lampas, kas regulāri tos dezinficē.  Visas tirdzniecības centra virsmas tiek rūpīgi un regulāri dezinficētas.

Apmeklētāju pulcēšanās un ilgstošas uzturēšanās novēršana

T/c “Spice” un nomnieki neorganizē un nereklamē īstermiņa speciālos piedāvājumus, kuru rezultātā varētu notikt papildus apmeklētāju piesaiste, uzturēšanas un drūzmēšanās tirdzniecības centra telpās. Pielaikošanas kabīnes Spices veikalos ir slēgtas. Nepieciešamības gadījumā, lai novērstu cilvēku uzturēšanos tirdzniecības telpās bez vajadzības, tiks demontēti soliņi un atslēgts apmeklētājiem paredzētais WI-Fi.